Utbildningsförfrågan  Skicka ett mail
Mobila Arbtsplattformar

Mobila arbetsplattformar

Liftutbildning /Repetition
Arbetar ni från Mobil arbetsplattform /Lift i ert arbete, och behöver repetera utbildningen enligt ISO 18878:2013?
I enlighet med kraven i SS ISO 18878:2013 ska repetitionsutbildning och återexamination ske var femte år. Med återexamination menas ett teoretiskt och ett praktiskt prov, enligt kraven i LLP. VI följer LLP som man hänvisar till i kommentarerna i AFS 2006:6. 
Auktoriserade av Liftutbildningsrådet


För er som rör er ute i världen, vi kan även erbjuda IPAF-utbildningar som gäller i över 70 länder och ställer ännu högre krav på användaren. Den utbildningen hittar ni här: IPAF Liftutbildning

Utbildningsinnehåll

  • Maskintyper

  • Liftensuppbyggnad

  • Kontroll och besiktning

  • Lagar och arbetsmiljö

  • Teoretiskt prov

  • Praktik

Syfte och Mål

Efter avslutad utbildning ska alla deltagare veta hur en lift fungerar och kunna hantera den på ett säkert sätt. Utbildningen uppfyller kraven i AFS 2006:6 samt LLP.

Hur går det till?

Tidsåtgång: Ca 4-5 timmar.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat utfärdas ett intyg som är tillgängligt via Bank-ID

Kan fås på följande Språk:
Svenska och Engelska

Välkommen med er:

UTBILDNINGSFÖRFRÅGAN