Utbildningsförfrågan  Skicka ett mail
Heta Arbeten

HETA ARBETEN

Brandskyddsföreningens koncept Heta Arbeten
Utför ni Heta Arbeten?

Ur försäkringsbolagens villkor Säkerhetsregel 2:
Den som är tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt vid brandfarliga heta arbeten (arbeten som medför uppvärming eller gnistbildning) på en tillfällig arbetsplats ska ha ett giltigt personcertifikat utfärdat  av en konceptägare enligt SBF 2022.

Utbildningsinnehåll utdrag enligt SBF 506:1

  • Brandkunskap

  • Organisation och ansvar

  • Riskbedömning

  • Förebyggande brandskydd

  • Praktisk släckövning

  • Certifieringstest

Syfte och Mål


Efter avslutad utbildning ska alla deltagare ha fått en fördjupad kunskap i att förebygga brand.
Samt kunna tillämpa säkerhets- reglerna för brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats

Hur går det till?

Tidsåtgång: 1 dag

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat, utfärdas ett intyg som är giltigt i 5 år. Intyget erhålls redan samma dag.

Kan fås på följande Språk:
Svenska Engelska

Välkommen med er:

UTBILDNINGSFÖRFRÅGAN