Utbildningsförfrågan  Skicka ett mail
Superscript

Blockets titel

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.

Produkt 1

Detta är en produktbeskrivning. Lägg till mer information om produkten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

178 SEK

Produkt 2

Detta är en produktbeskrivning. Lägg till mer information om produkten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

272 SEK

Produkt 3

Detta är en produktbeskrivning. Lägg till mer information om produkten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

931 SEK
Mobila Arbtsplattformar

Mobila arbetsplattformar

Liftutbildning /Grund
Arbetar ni från Mobil arbetsplattform / Lift i ert arbete?
Då ska man sedan 2007 ha en utbildning för att framföra den i sitt arbete. AFS 2006:6 29 § säger att: En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. VI följer LLP som man hänvisar till i kommentarerna i AFS 2006:6. 
Auktoriserade av Liftutbildningsrådet

För er som rör er ute i världen, vi kan även erbjuda IPAF-utbildningar som gäller i över 70 länder och ställer ännu högre krav på användaren. Den utbildningen hittar ni här: IPAF Liftutbildning

Utbildningsinnehåll

  • Maskintyper

  • Liftensuppbyggnad

  • Kontroll och besiktning

  • Lagar och arbetsmiljö

  • Teoretiskt prov

  • Praktik

Syfte och Mål

Efter avslutad utbildning ska alla deltagare veta hur en lift fungerar och kunna hantera den på ett säkert sätt. Utbildningen uppfyller kraven i AFS 2006:6 samt LLP.

Hur går det till?

Tidsåtgång: 1 dag.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat utfärdas ett intyg som är tillgängligt via Bank-ID

Kan fås på följande Språk:
Svenska och Engelska

Välkommen med er:

UTBILDNINGSFÖRFRÅGAN