Utbildningsförfrågan  Skicka ett mail
Fallskdd

Fallskydd

Grundläggande /Repetition
Arbetar ni på höjd?
Enligt AFS 2001:3 10 §: Arbetsgivaren skall på förhand informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen skall skydda mot. Arbetsgivaren skall även ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås.

Arbetsmiljöverket kräver att alla som arbetar över 2 meter är skyddade av någon form av fallskydd, sanktionsavgift på 40.000-400.000:- kan utfärdas om detta inte är uppfyllt. 

Utbildningsinnehåll

  • Fallskyddsutrustning

  • Olika produkter

  • Lagar och föreskrifter

  • Riskanalys

  • Egen kontroll

  • Se till att selen sitter
    på rätt sätt

Syfte och Mål

Efter avslutad utbildning ska alla deltagare veta hur man sätter på selen på rätt sätt. Samt kunna använda rätt utrustning vid rätt tillfälle. Samt uppfylla kraven
i AFS 2001:3

Hur går det till?

Tidsåtgång: ca 4 timmar

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat utfärdas ett intyg som är tillgängligt via Bank-ID

Kan fås på följande Språk:
Svenska Engelska

Välkommen med er:

UTBILDNINGSFÖRFRÅGAN