Utbildningsförfrågan  Skicka ett mail

Säkra Lyft & Säker Lastkoppling

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetstagaren ha den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsmiljölagen 1977:1160 3 kap. 3 §

I enlighet med arbetsmiljöverketsföreskrift: Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2006:06 29§

En lyftanordningen eller ett lyftredskap får bara användas av den som är väll förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat, utfärdas ett utbildningsintyg som är giltigt i 5 år.

UtbildningsInnehåll enligt AFS 2006:6

  • Uppbyggnad

  • Egenskaper

  • Användningsområde

  • Begränsningar

  • Underhåll

  • Kontroll

Syfte och Målsättning


Utbildningens syfte är att ge deltagarna de kunskaper som krävs för att uppfylla arbetsmiljöverkets föreskrifter.
För att förebygga skador
och olyckor

Efter utbildningens slut och deltagaren har genomfört utbildningen med ett godkänt resultat, så utfärdas utbildningsintyget

Hur går det till?

Hos oss bokar ni grupp-utbildningar som utförs ute på plats hos ert företag, om ni inte har något annat önskemål.
Skicka in en offertförfrågan, så återkommer vi med ett prisförslag, när ni har godkänt offerten, så kommer vi överens om ett datum som passar.

  • Svenska, Engelska

Välkommen med er:

UTBILDNINGSFÖRFRÅGAN